PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI
2016-10-01

W odbywającej się 1 października w Sejmie RP konferencji „Rady seniorów – partnerstwo z samorządami” wziął udział podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska. Wydarzenie zorganizowano w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2016-09-29

Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Elżbieta Bojanowska odwiedziły odbywający się w Białobrzegach koło Warszawy Piknik Seniora. Imprezę zorganizowano 29 września z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

 

2016-09-29

Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Elżbieta Bojanowska odwiedziły odbywający się w Białobrzegach koło Warszawy Piknik Seniora. Imprezę zorganizowano 29 września z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

2016-09-27

Znamy wyniki tegorocznej edycji konkursu na dofinansowanie Dziennych Domów „Senior-WIGOR”. Wsparcie otrzyma 146 jednostek samorządu z całego kraju.

2016-08-24

Grupa Robocza ds. starzenia się społeczeństw, działająca z ramienia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ opracowuje informator polityczny nt. "osób starszych w obszarach wiejskich i oddalonych", w związku z powyższym uprzejmie zapraszamy do podzielenia się opisem Państwa dobrej praktyki.

2016-08-11

Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Radą do spraw Polityki Senioralnej, w związku z przygotowaniami do ogólnopolskiej konferencji planowanej na październik 2016 r., serdecznie zaprasza Państwa do przesyłania w formie elektronicznej przykładów „dobrych praktyk” – działań realizowanych na rzecz wsparcia osób starszych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

 

2016-07-15

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) oraz Konferencję Dobrych Praktyk. W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowacja, jako kraj sprawujący  prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem konkursu i konferencji jest „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym” (ang. Prevention of crimes committed on elderly people).

 

2016-06-17

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna nabór ofert na tworzenie Dziennych Domów „Senior-WIGOR” w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2016.

W 2016 roku przeznaczono 40 mln zł na tworzenie oraz adaptację Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, jak również wsparcie ich funkcjonowania poprzez partycypację w bieżących kosztach funkcjonowania. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju.

seniorwigor

2016-06-14

Zapraszamy do zapoznania się z wynikikami konkursu ASOS 2016.

2016-05-19

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 18 maja w MRPiPS. Minister Elżbieta Rafalska wręczyła nominacje członkom Rady. Przewodniczącą Rady została prof. Józefa Hrynkiewicz. W posiedzeniu wzięła również udział wiceminister Elżbieta Bojanowska.

więcej w kategorii: aktualności katalog dobrych praktyk news Polityka społeczna wobec osób starsz program asos Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab