PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka długofalowa Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI
2014-12-10

W dniu 10 grudnia 2014 r. odbyły się obchody Jubileuszu 10-lecia działalności UTW w Zielonce. Wykład inauguracyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonce odbył się 7 października 2004 roku w Ośrodku Kultury w Zielonce. Dziś jest to Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce i to tu nieprzerwanie toczy się większa część życia uniwersyteckiego.

2014-12-02

Projekt realizowany przez Oddział Miejski PTTK „Rokita”, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Organizację Wychowawczo Patriotyczną „Cichociemni ”,  Bibliotekę Miejską i  Środowiskowy Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

2014-11-26

W dniu 26 listopada 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się Kongres Edukacji Pozaformalnej.

2014-11-25

Egzoszkielet to innowacyjne urządzenie używane do niedawna jedynie w celach wojskowych, które stanowi przełom w dziedzinie rehabilitacji dysfunkcji ruchu wywołanych zaburzeniami o podłożu neurologicznym, umożliwiając przybranie pozycji pionowej i chód osobom, które do tej pory nie były do tego zdolne.

2014-11-14

W dniu 14 listopada 2014 r. w Kętrzynie odbyła się konferencja pt. „Otwarcie o przemocy wobec osób starszych”, której organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Konferencja była zrealizowana jako działanie w zakresie projektu „Powiat bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele władz lokalnych, służby zdrowia, jednostek pomocy społecznej, sądu, policji, organizacji pozarządowych  oraz członkowie klubów seniora i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie. 

2014-11-13

Marszałek Piotr Całbecki powołał Wojewódzką Radę ds. Polityki Senioralnej. Dziewiętnastoosobowe gremium tworzą przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 13 listopada w Urzędzie Marszałkowskim.

2014-11-12

W dniach 12-15 listopada 2014 r. w Drzonkowie k. Zielonej Góry odbędzie się II Forum Lubuskich UTW pod hasłem „Lubuska marka – zdrowie i relaks seniorów lubuskich uniwersytetów trzeciego wieku”.

2014-10-16

W weekend 18 i 19 października w Hali 100 lecia Sopotu odbędzie się piąta edycja Sopockich Targów Seniora. Organizatorzy przygotowali dla osób odwiedzających targi bogatą i różnorodną ofertę: produkty i usługi dedykowane seniorom, bezpłatne badania i konsultacje zdrowotne, warsztaty plastyczne i ruchowe, wykłady i porady ekspertów a także ciekawy program artystyczny.

2014-10-06

Uniwersytety Trzeciego Wieku w całej Polsce inaugurują rok akademicki 2014/2015.

2014-10-02

W raporcie AgeWatch 2014 zaprezentowano sytuację osób starszych w 96 krajach na świecie. W opracowaniu zawarto ranking krajów pod względem zapewniania warunków życia osobom starszym poprzez prowadzoną politykę poszczególnych państw w zakresie: emerytur, ochrony zdrowia, zatrudnienia czy edukacji.

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab