PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI
2014-10-01

W dniu 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, z tej okazji Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z seniorami – słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Dąbrowy Tarnowskiej. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w warsztatach nt. Programu ASOS oraz Programu Operacyjnego FIO.

2014-10-01

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych – 1 października, Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wystosował list do seniorów.

 

2014-10-01

Z inicjatywy Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania na stronie internetowej Biura został uruchomiony odrębny dział przeznaczony dla opiekunów osób starszych. 

2014-09-19

W dniu 19.09.2014 r. odbyło się drugie posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni Goście.

2014-09-17

W poniedziałek 15 września 2014 r. Komisja Europejska opublikowała raport nt. wdrażania, wyników oraz ogólnej oceny z realizacji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w krajach UE.

2014-09-17

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, a także eksperci z dziedziny usług medycznych, ratownictwa, fizjoterapii, usług opieki dla osób starszych, geriatrii, gerontologii, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie procesu starzenia, debatowali o wyzwaniach związanych z rozwojem  usług opiekuńczych i medycznych dla osób starszych.

2014-09-15

W siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została uruchomiona wystawa czasowa prac malarskich seniorów beneficjentów Programu ASOS edycja 2014. Seniorzy są uczestnikami projektu Centrum Senioralne „Alternatywa XL”, realizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych z Gdańska.

2014-09-11

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz: "Jest całościowa polityka senioralna. Będą centra SENIOR WIGOR"

Tytuł honorowy" Osobowość Forum III Wieku" dla Ministra Władysława Kosiniaka- Kamysza.

W środę, 3 września br. w czasie Debaty "Polityka senioralna w Polsce wyzwaniem XXI wieku", otwierającej Forum III Wieku, minister Władysław Kosiniak - Kamysz powiedział m.in.

"My nadrabiamy opóźnienia. Żeby nadrobić, uruchomiliśmy program wspomagania osób starszych. Kontynuujemy sprawdzony model. Jest zabezpieczone finansowanie. Do 2020 roku to będzie około 280 milionów. Po konsultacjach i dyskusji w Nowym Sączu, w czasie Forum III Wieku, planujemy prowadzić pilotaż "Centrum SENIOR WIGOR"

2014-09-05

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z seniorami -przedstawicielami Krakowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – beneficjentami Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych.

2014-09-03

Zapraszamy na konferencję pt. „Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób starszych”, która odbędzie się 17 września 2014 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Otworzą ją minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab