PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Wydarzenia regionalne II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów w Krakowie
2018-03-07
II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów w Krakowie

W dniu 7 marca 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów pt. „Powszechność gminnych rad seniorów w Polsce” organizowany przez Gminę Miasta Krakowa i Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzięła udział w Kongresie podczas którego omówiła aktualny stan realizowanych działań z zakresu wsparcia osób starszych oraz zaprezentowała rządowe plany w zakresie rozwoju polityki społecznej wobec osób starszych. Najważniejszym punktem wystąpienia było przedstawienie dokumentu pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność, który wyznacza kluczowe kierunki działań.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele Gminnych Rad Seniorów skupionych w Ogólnopolskim Porozumieniu o Współpracy Rad Seniorów (z 60 Gminnych Rad), około 90 przedstawicieli pozostałych Gminnych Rad Seniorów z całej Polski, przedstawiciele Władz Rządowych, Sejmu i Senatu, Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie, Przedstawiciele Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ośrodków Pomocy Społecznej,Centrum Aktywności Seniorów, przedstawiciele środowisk naukowych.

Celem "Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów" była przede wszystkim integracja grup i środowisk senioralnych reprezentujących wszystkie Regiony Polski (w tym najliczniej Rady Seniorów i Seniorzy z Małopolski), a także wymiana doświadczeń i wypracowanych lokalnie rozwiązań. W trakcie Kongresu odbyło się Walne Zebranie Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, podczas którego wypracowano decyzje programowe dla Porozumienia na nową dwuletnią kadencję oraz wybrano nowe władze „Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów”.

Rozważania Gości i Prelegentów skupiły się wokół zagadnień związanych z tematem „Dzisiaj i jutro dla zdrowia, aktywności fizycznej i społecznej starszego pokolenia oraz wpływu na kierunek i dynamikę ich przeobrażeń poprzez rzeczywistą powszechność Gminnych Rad Seniorów w Polsce”.

 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab