PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Wydarzenia regionalne Sympozjum pt. „Dar bycia dojrzałą kobietą” w Częstochowie
2018-03-19
Sympozjum pt. „Dar bycia dojrzałą kobietą” w Częstochowie

17 marca 2018 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej odbyło się sympozjum pt. „Dar bycia dojrzałą kobietą”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz dziennikarka i publicystka Elżbieta Ruman.

Podczas wystąpienia Pani Elżbieta Bojanowska zaznaczyła, że szczególnym wyzwaniem dla polityki publicznej zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, są kwestie wynikające ze starzenia się ludności Polski. W swoim wystąpieniu Pani Elżbieta Bojanowska podkreśliła także szczególną rolę kobiet zarówno w rodzinie, jak i w życiu społeczności lokalnej. Niezwykle istotne jest podkreślenie zaangażowania kobiet dojrzałych oraz przedstawienie ich jako osób kształtujących tożsamość rodzinną, regionalną i narodową, podtrzymujących kulturę oraz przyczyniających się do realizacji zadań rodziny. W związku z tym, celem działań realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zainspirowanie kobiet dojrzałych w regionach do wiary we własne siły i możliwości, jakie stwarzają Domy i Kluby „Senior+” oraz wszelkie dostępne formy aktywności.

Podczas wystąpienia zostały omówione aktualnie realizowane inicjatywy. Wśród nich znalazły się między innymi: dokument rządowy Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność, Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Program Opieka 75+ oraz Program PO WER. Działania te przyczyniają się do zapewnienia bezpiecznego i godnego starzenia się w jak najlepszym zdrowiu oraz przeciwdziałania samotności.

 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab