PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Wydarzenia regionalne Udział Pani Elżbiety Bojanowskiej w konferencji „Seniorzy w Niepodległej” w Toruniu
2018-06-13
Udział Pani Elżbiety Bojanowskiej w konferencji „Seniorzy w Niepodległej” w Toruniu

W sobotę 9 czerwca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja „Seniorzy w Niepodległej”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów, Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP oraz Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP. Wśród Gości tego wydarzenia znaleźli się także: Pani Małgorzata Zwiercan, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Pani Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP oraz Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas wystąpienia Pani Elżbieta Bojanowska przypomniała, że priorytetem działań realizowanych aktualnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest kompleksowy rozwój polityki senioralnej, w celu zapewnienia warunków umożliwiających zaspokojenie istotnych potrzeb osób starszych, a także kształtowania prawidłowych relacji między starszym, a młodszym pokoleniem. Podczas wystąpienia Pani Podsekretarz Stanu
w MRPiPS starannie omówiła wszystkie realizowane inicjatywy. Wśród nich znalazły się między innymi: dokument rządowy Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność, Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Program Opieka 75+ oraz projekt pn. Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” w ramach Programu PO WER. Ponadto, Pani Elżbieta Bojanowska zaprezentowała działania związane z przywróceniem wieku emerytalnego, podwyższeniem minimalnej emerytury oraz wsparcia udzielonego dla działaczy opozycji antykomunistycznej, a także procedowanych zmian w ustawach: o pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego, wprowadzonych z myślą o poprawie sytuacji osób starszych przebywających w placówkach.

 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab