PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
Światowy Dzień Praw Osób Starszych
2018-06-15
Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy,

przypadający w dniu 15. czerwca Światowy Dzień Praw Osób Starszych jest szczególną okazją do zwrócenia uwagi na sytuację i potrzeby Seniorów.

Zgodnie z zasadą solidarności społecznej oraz tradycyjnymi wartościami, którymi kieruje się Rada Ministrów programując politykę społeczną w Polsce – Seniorzy są grupą, której poświęca się szczególną uwagę, a polityka społeczna wobec osób starszych stanowi jeden z priorytetów Rady Ministrów. W związku z tym, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowano dokument pn. ,,Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”.  Jest to pierwszy dokument rządowy, uwzględniający szczegółowe rozwiązania w najważniejszych sferach życia osób starszych, między innymi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia, przeciwdziałania samotności, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury do potrzeb i możliwości osób starszych.

Wśród działań, zaplanowanych w dokumencie uwzględniono m. in. kwestie związane z zapobieganiem wykluczeniu ekonomicznemu, cyfrowemu i technologicznemu osób starszych, które realizowane będzie poprzez wzmocnienie pozycji osób starszych  na rynku pracy, a następnie uzyskania godnego świadczenia emerytalnego.

Jednym ze zrealizowanych już zobowiązań skierowanych do osób powyżej 60 roku życia było przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego. Ustawa zapewniła podmiotowość osobom starszym, dając im możliwość wyboru momentu zakończenia aktywności zawodowej.

W celu podniesienia bezpieczeństwa ekonomicznego osób starszych systematycznie wzrasta też kwota minimalnej emerytury. W 2018 roku waloryzacja emerytur i rent jest na najwyższym poziomie w ostatnich pięciu latach.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje również szereg inicjatyw, które przyczyniają się do poprawy sytuacji społecznej i bytowej osób starszych. W swoich działaniach wspieramy zarówno samorządy – Programy ,,Senior+” oraz ,,Opieka 75+”,  jak i organizacje pozarządowe – Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Wobec tego z całego serca oraz w związku ze Światowym Dniem Praw Osób Starszych  życzę wam, abyście jak najdłużej cieszyli się dobrym zdrowiem i aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnych społeczności, propagując wspólne ideały i wartości, które łączą wszystkich Polaków.

                                                                                               Z wyrazami szacunku,

                                                                                               Elżbieta Rafalska

                                                                       Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

List Pani Minister

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab