PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej w kontekście starzenia demograficznego”- Konferencja Naukowa w Olsztynie 17-18 września 2018 r.
2018-09-18
Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej w kontekście starzenia demograficznego”- Konferencja Naukowa w Olsztynie 17-18 września 2018 r.

Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MRPiPS - Lidia Ułanowska uczestniczyła w Konferencji, zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, która poświęcona była między innymi „Wyzwaniom współczesnej polityki senioralnej”.

Wśród panelistów dyskusji, prowadzonej w pierwszym dniu tego wydarzenia byli także Prezes ZUS, przedstawiciel Uniwersytetu w Bari we Włoszech, a także Profesorowie Uniwersytetów - Warszawskiego, Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Tematami omawianymi w dalszych częściach programu przez pracowników naukowych wyższego stopnia z większości uczelni wyższych w Polsce - były także:

  1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym w kontekście międzynarodowych badań ewaluacyjnych.
  2. Oczekiwania publicznych służb zatrudnienia.
  3. System emerytalny w kontekście praw i obowiązków.
  4. Czynniki determinujące popyt na ubezpieczenia zdrowotne w Polsce.
  5. Kwestie łagodzenia problemów wynikających za starzenia się społeczeństwa.
  6. Wybrane aspekty zatrudniania osób w wieku 50+.
  7. Wzmacnianie rodziny i odbudowa polityki prorodzinnej jako warunek poprawy szans rozwojowych regionów.
  8. Wolontariat osób starszych jako forma aktywizacji j i integracji społecznej.
  9. Jakość życia opiekunów osób starszych w wybranych krajach europejskich.
  10. Kierunki rozwoju telemedycyny w Polsce.  

Organizatorom i uczestnikom przekazujemy słowa podziękowania za dobrą atmosferę, profesjonalizm i gościnność.

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab