PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Wydarzenia regionalne Pani Wiceminister Elżbieta Bojanowska z wizytą w Błoniu na konferencji pt. „Ścieżki pomyślnej starości”
2018-11-28
Pani Wiceminister Elżbieta Bojanowska z wizytą w Błoniu na konferencji pt. „Ścieżki pomyślnej starości”

W dniu 26 listopada 2018 r. Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzięła udział w II Konferencji Senioralnej pt. „Ścieżki pomyślnej starości”, realizowanej w ramach Programu ASOS.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie "Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Projekt pt. „Błoński Bank Czasu. System Wsparcia Seniorów”  ma na celu wzmocnienie działań błońskich seniorów w zakresie ich samoorganizacji i samopomocy, nauczenie ich sposobów na pobudzanie oddolnej aktywności społecznej oraz wdrażanie w życie wypracowanych samodzielnie pomysłów.

Podczas wystąpienia Pani Wiceminister Elżbieta Bojanowska omówiła inicjatywy, które Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje, by zapewnić osobom starszym godną i pomyślną starość – zarówno tym samodzielnym i aktywnym, jak i grupie seniorów, potrzebującej pomocy w miejscu zamieszkania. 

Podczas konferencji Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w MRPiPS wraz z Panią Heleną Szymańską, Prezesem Błońskiego Uniwersytetu III Wieku wręczyły certyfikaty i nagrody uczestnikom projektu.

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab