PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
Ogólnopolska Konferencja pt. „Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc”
2018-11-30
Ogólnopolska Konferencja pt. „Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc”

W dniu 27 listopada 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało Ogólnopolską Konferencję w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 pn. „Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc”.

Konferencję dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa osób starszych otworzyła Pani Minister Elżbieta Bojanowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przestawiając najważniejsze działania resortu w podejmowane zakresie wsparcia seniorów. Pani Minister podkreśliła, iż bezpieczeństwo osób starszych jest szczególnie ważne w kontekście zachodzących w ostatnich latach procesów demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

Ważną częścią konferencji było przedstawienie problematyki nadużyć konsumenckich wobec seniorów, którą uczestnikom wydarzenia przedstawił Pan Marek Niechciał – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z dwoma pracownikami Urzędu: Panią Aleksandrą Kapnik i Panem Maciejem Czaplińskim.

Perspektywę działań policji w obszarze bezpieczeństwa osób starszych przedstawiła Pani Wanda Mende – podinspektor z Komendy Głównej Policji wskazując m.in. dane statystyczne dotyczące przestępstw względem seniorów. Uczestnicy konferencji mieli też możliwość zapoznania się z charakterystyką zjawiska przemocy wobec osób starszych. Zwrócono uwagę na ograniczenia w dostępie do wsparcia spowodowane m.in. wiekiem, dolegliwościami, zależnością od innych oraz brakiem świadomości swoich praw.  W trakcie konferencji zaprezentowano innowacyjne rozwiązania w zakresie udzielania wsparcia starszym osobom krzywdzonym, na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe. Powyższe zagadnienia przedstawione zostały przez osoby praktycznie zajmujące się wsparciem krzywdzonych osób starszych – Panią Pani Maję Kuźmicz reprezentującą Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ oraz Fundację Projekt Starsi oraz Panią Agnieszkę Smolińską z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Konferencję zakończyła prezentacja dwóch najwyżej ocenionych projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, które uzyskały wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany w 2018 r. w Powiecie Prudnickim zaprezentowała Pani Monika Witkowska-Kubas z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, zaś projekt wdrożony w mieście Lubliniec przedstawiła Pani Aleksandra Kowalczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Warto również podkreślić, że podczas konferencji zaprezentowany został spot dotyczący przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych wyprodukowany w ramach tegorocznej kampanii społecznej prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem przemocy wobec seniorów.

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab