PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Wydarzenia regionalne Śląskie Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku
2019-03-21
Śląskie Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku

Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w MRPiPS spotkał się z uczestnikami Śląskiego Forum Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku. W czasie wystąpienia przedstawił informację o projektach i działaniach ministerstwa w zakresie polityki senioralnej.

Organizatorem Forum była Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w partnerstwie z Politechniką Śląską i Samorządem Województwa Śląskiego. Uczestnikami Forum, regionalnej konferencji na temat rozwoju kompetencji i umiejętności osób starszych w zakresie aktywności obywatelskiej i korzystania z nowoczesnych technologii, byli liderzy Uniwersytetów III Wieku z terenu województwa, słuchacze Politechniki III Wieku oraz kadra naukowa i członkowie Zarządu Federacji Stowarzyszeń UTW.

Aktualnie na Śląsku działa ok. 80 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w różnych formach organizacyjno-prawnych: w uczelniach wyższych, jako stowarzyszenia oraz w samorządowych jednostkach takich jak centra kultury, biblioteki, centra kształcenia ustawicznego i in. W Politechnice Śląskiej powstała pierwsza w kraju Politechnika III Wieku.
Śląskie Uniwersytety Trzeciego Wieku plasują się w czołówce krajowej, co do ich ilości oraz  bogactwa  oferty wykładów i innych  zajęć dedykowanych osobom starszym. 

W panelach dyskusyjnych „Rola i znaczenie Uniwersytetów III Wieku i Politechniki III Wieku w rozwoju aktywności edukacyjnej i obywatelskiej osób starszych w województwie śląskim” oraz „Znaczenie kompetencji i umiejętności osób starszych w zakresie nowoczesnych technologii”  jak również w dyskusji wystąpili przedstawiciele środowiska naukowego Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej, a także liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przedstawiciele podmiotów gospodarczych i mediów.

W Forum uczestniczyli również młodzi studenci Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Sląskiej, tym samym Śląskie Forum miało również wymiar międzypokoleniowy.

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab