PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
Program ASOS
Program ASOS
Program ASOS 2014 - 2020
Program ASOS 2012 - 2013
Monitoring i Sprawozdanie Programu ASOS
Multimedia
Powiększ tekst
Program ASOS Program ASOS 2014 - 2020 Wyniki konkursu ASOS 2016
2016-06-14
Wyniki konkursu ASOS 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu ASOS w 2016 r.

 

Departament Polityki Senioralnej przekazuje listę projektów ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w 2016 r. 

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o konieczności przesłania dokumentów w celu dokonania weryfikacji formalnej złozonej oferty.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, w ramach niniejszego konkursu za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2016 r. oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2016 r.

 

Uwaga!

Weryfikacja formalna będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego. W przypadku niespełnienia kryteriów formalnych umowa nie zostanie podpisana z Oferentem.

***

POBIERZ:

Priorytet I

Priorytet II

Priorytet III

Priorytet IV

więcej w kategorii: program asos

Wykonanie i realizacja: Hostlab