PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Program
Sprawozdania z realizacji Programu
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
Wykaz otwartych placówek Senior+
Logo
Mapa Senior+
Pytania i odpowiedzi
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+: spotkania województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim
2017-11-17
Program Senior+: spotkania województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim

17 listopada 2017 r. w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim odbyły się spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego poświęcone planowanym działaniom Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w obszarze polityki społecznej wobec osób starszych oraz pomocy społecznej. W spotkaniu w województwie warmińsko-mazurskim wzięła udział Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Woj. Warmińsko-Mazurskie

W trakcie spotkania Pani Minister Elżbieta Bojanowska podkreśliła, iż do najważniejszych działań, realizowanych w ramach polityki społecznej wobec osób starszych w ciągu ostatnich dwóch lat, należy zaliczyć skierowany do jednostek samorządu terytorialnego Program Wieloletni „Senior+”. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+. W roku 2017 resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał pół miliona złotych na dofinansowanie dla ośmiu działających na Warmii i Mazurach Dziennych Domów Senior+, a także wypłacił gminom prawie 700 tys. złotych na stworzenie pięciu Klubów Seniora. Dzięki tym środkom możliwe jest dalsze funkcjonowanie 272 już istniejących miejsc dla seniorów i powstanie dodatkowych 120 nowych miejsc.

Podczas spotkania z wiceminister Elżbietą Bojanowską zaprezentowane zostały również dobre praktyki w ramach Programu Senior+. O wymiernych korzyściach płynących z uruchomienia programu opowiadali sami seniorzy korzystający z placówek Senior+, funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Woj. Podlaskie

W piątek (17.11. 2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Tematem spotkania był Program „Senior+” oraz zmiany w systemie pomocy społecznej. W spotkaniu również uczestniczyli Pan Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Andrzej Kozłowski. Przedstawiciele Ministerstwa przedstawili zagadnienia dotyczące Programu Senior + oraz działań realizowanych w obszarze pomocy społecznej (mieszkania chronione, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, środowiskowe domy samopomocy, bezdomność- zmiany prawne).

Spotkanie uświetnił występ seniorów z Dziennego Domu Senior + w Łapach w bajce pt. „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”.

więcej w kategorii: aktualności katalog dobrych praktyk Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab