PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Program
Sprawozdania z realizacji Programu
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
Wykaz otwartych placówek Senior+
Logo
Mapa Senior+
Pytania i odpowiedzi
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+: spotkania województwach wielkopolskim i podkarpackim
2017-11-20
Program Senior+: spotkania województwach wielkopolskim i podkarpackim

20 listopada 2017 r. w województwach wielkopolskim i podkarpackim odbyły się spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego poświęcone planowanym działaniom Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w obszarze polityki społecznej wobec osób starszych oraz pomocy społecznej.

Woj. Wielkopolskie

20 listopada br. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się spotkanie jego przedstawicieli, a także gości z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego. Spotkanie otworzył prezentacją poświęconą realizacji Programu Senior+ na terenie województwa wielkopolskiego  w 2017 r. Pan Łukasz Krysztofiak, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Uczestnicy spotkania uzyskali informacje dotyczące środków finansowych wykorzystanych na realizację programu w bieżącym roku, zapoznali się z mapą rozmieszczenia placówek Senior+ na terenie województwa. Przedstawione zostały również dane dotyczące liczby istniejących i powstających miejsc w placówkach Senior+. Województwo wielkopolskie jest liderem, jeśli chodzi o liczbę powstających w ramach programu placówek  i zajmuje wysokie, trzecie miejsce pod względem liczby dofinansowywanych miejsc w placówkach już utworzonych.

Pani Anna Szpakowska, kierownik Dziennego Domu Senior+ w Swarzędzu,  wieloaspektowo przedstawiła działalność zarządzanej przez siebie placówki. Najbardziej wzruszające okazały się fotografie swarzędzkich seniorów z pasją zaangażowanych w różnorakie aktywności. W ramach prezentacji dobrych praktyk, na scenie wystąpił Kabaret Humoreska, współpracujący z Dziennym Domem Senior+ w Luboniu. Przedstawienie wywołało ogromne emocje wśród publiczności.

Woj. Podkarpackie

W ramach konferencji skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego przedstawiono informację na temat nowej edycji programu i jego realizacji na terenie województwa podkarpackiego, a także działania realizowane w obszarze pomocy społecznej i bezdomności.  Celem strategicznym programu Senior+ jest wsparcie seniorów (nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+), poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego szczebla  gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego w rozwoju na ich terenie sieci dziennych domów „Senior+” i klubów „Senior+” oraz poprzez wsparcie funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.

Całość uświetnił występ artystyczny seniorów z Dziennego Domu w Pruchniku. W spotkaniu wzięli udział posłowie na Sejm RP Wojciech Buczak i Andrzej Matusiewicz. 

 

więcej w kategorii: aktualności catalogue of good practices katalog dobrych praktyk Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab