PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
Program Senior+
Program
Sprawozdania z realizacji Programu
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
Wykaz otwartych placówek Senior+
Logo
Mapa Senior+
Pytania i odpowiedzi
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Pytania i odpowiedzi Informacja o sposobie obliczania kosztów niekwalifikowanych w placówkach Senior
2018-04-20
Informacja o sposobie obliczania kosztów niekwalifikowanych w placówkach Senior +

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert – Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, edycja  2018, pojawił się nowy zapis:

„W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu 2, Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennych list obecności seniorów na podstawie których ustalana będzie miesięczna frekwencja. W przypadku, gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest o 30% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w placówce, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany.”

W marcu 2018 r., z licznymi gminami kraju zawarte zostały przez Wojewodów nowe umowy, w których powyższy warunek został ujęty.

W umowach przyjęto, że dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach, na podstawie wniosku o wypłatę dotacji, określającego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji oraz faktyczną frekwencję seniorów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Jedna z gmin już zgłosiła się do MRPiPS z prośbą o pomoc w obliczeniu kwoty, która wobec frekwencji przewyższającej 30% osób nieobecnych - podlega zwrotowi, jako koszt niekwalifikowalny.

Poniżej przedstawiamy zalecany algorytm do ewentualnego rozwiązania podobnego problemu.

Jeżeli placówka przeznaczona jest np. dla 16 osób, to przy obecności 11 uczestników dotacja nadal przysługuje w pełnej wysokości (30% tj. 5 osób nieobecnych - nie powoduje obowiązku zwrotu), ale już przy 10, 9, 8, 7, itd. osobach obecnych na zajęciach - zachodzi obowiązek zwrotu dotacji - jak obliczyć tę kwotę?

Przy średniej frekwencji w placówce, która wynosi np. 8 osób na 16 miejsc - do zwrotu jest kwota 900zł (11 osób minus 8 osób, co daje 3 osoby - pomnożone przez 300zł miesięcznej stawki dotacji).

Jeżeli na zajęciach średniomiesięcznie było jeszcze mniej osób, np. 7 na 16 miejsc - to do zwrotu jest dotacja w wysokości 1200zł: (11 osób minus 7 osób, co daje 4 osoby pomnożone przez 300zł miesięcznej stawki dotacji).

więcej w kategorii: Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab