PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Mapa UTW

Opracowano na zlecenie Departamentu Polityki Senioralnej na podstawie danych
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym
Sączu, styczeń 2014
więcej w kategorii: katalog dobrych praktyk

Wykonanie i realizacja: Hostlab