PL Polish | EN English

 

News The ASOS programme Long-term policy The EFS
operational system
Catalogue of good
practices from first
edition of ASOS Programme
Research
materials
Contact data Login Login

Multimedia
Enlarge text
Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2015 przyjęta przez Sejm RP
2017-07-12
Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2015 przyjęta przez Sejm RP

W dniu 12 lipca 2017 roku, w trakcie 45. posiedzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął opracowaną w Ministerstwie Rodziny Informację Rady Ministrów o sytuacji osób starszych za rok 2015.

- Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 stanowi historyczne opracowanie, jako że jest pierwszym dokumentem dotyczącym sytuacji osób starszych w Polsce. - mówiła Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny - Na podstawie zebranych i przedstawionych informacji należy stwierdzić, iż polityka społeczna wobec osób starszych realizowana jest przez niemal wszystkie resorty oraz stanowi jeden z priorytetów polityki publicznej realizowanej w regionach.

Informacja o sytuacji osób starszych jest to dokument kompleksowy, przedstawiający obraz osób starszych we wszystkich najistotniejszych obszarach takich jak: sytuacja demograficzna, ekonomiczna, rodzinna, zdrowotna, sytuacja na rynku pracy, dostępność i poziom usług socjalnych, aktywność społeczna, obywatelska, edukacyjna, kulturalna i sportowa osób starszych.

Dokument Rady Ministrów został pozytywnie oceniony przez Sejmowe Komisje: Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

- Podczas prac komisji, członkowie w toku dyskusji wskazywali na wysoką jakość merytoryczną dokumentu. W imieniu połączonych komisji pragnę zatem podziękować Pani Premier Beacie Szydło oraz Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej za przygotowanie tak obszernego i szczegółowego materiału ukazującego sytuację osób starszych w Polsce wieloaspektowo w pryzmacie kilkunastu obszarów ich funkcjonowania społecznego, rodzinnego, ekonomicznego, zdrowotnego i zawodowego. - mówiła Joanna Borowiak, poseł sprawozdawca.

Elektroniczna wersja dokumentu dostępna jest do pobrania pod linkiem:

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015

 

more in category: aktualności materiały i badania, dobre praktyki

Created by Hostlab