PL Polish | EN English

 

News The ASOS programme Long-term policy The EFS
operational system
Catalogue of good
practices from first
edition of ASOS Programme
Research
materials
Contact data Login Login

Project of the Government Programe for Social Participation of Senior Citizens for 2014-2020
The Government Programme for Social Participation of Senior Citizens for 2012-2013
General Information about realization of Government programme for Social Participation of Senior Citizens
Multimedia
Enlarge text
Regulamin konkursu edycji 2017 Programu ASOS 2014-2020
Regulamin konkursu edycji 2017 Programu ASOS 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017. 

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:

 • popularyzację zdrowego trybu życia,
 • rozwój wolontariatu osób starszych,
 • popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących),
 • na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu dotyczą m.in.:

 • wydłużenia terminu realizacji zadań o 2 miesiące – od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 • usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie;
 • zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do 3;
 • poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie;
 • wprowadzenia kryteriów strategicznych;
 • zmiany wzoru oferty i karty oceny;
 • rozdzielenia oceny formalnej od oceny merytorycznej;
 • zmiany zasad kierowania do oceny 3 eksperta;
 • rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.;
 • usunięcia zapisu dotyczącego nie dopuszczaniazłożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30% w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach Programu;

Ogłoszenie konkursu w ramach edycji 2017 Programu ASOS planowane jest na koniec listopada br. 

Regulamin ASOS 2017

Zał. 1 Wzór Oferty

Zał. 2 Ramowy wzór umowy o partnerstwo

Zał. 3 Ramowy wzór umowy oferty wspólnej

Zał. 4 Instrukcja wypełniania Oferty w Generatorze

Zał. 5 Karta oceny formalnej

Zał. 6 Karta oceny merytorycznej

Zał. 7 Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich

Zał. 8 Karta oceny strategicznej

more in category: aktualności program asos The ASOS programme

Created by Hostlab