PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka długofalowa Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
Kontakt
Multimedia
Powiększ tekst
Kontakt
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Polityki Senioralnej
Departament Polityki Senioralnej (DAS)

Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 roku.
Departament Polityki Senioralnej jest jednostką odpowiedzialną za tworzenie i rozwój kierunków działań skierowanych do seniorów, warunków dla poprawy systemu wsparcia seniorów, realizację zadań w obszarze aktywnego starzenia się i innych form współpracy wewnątrz- i międzypokoleniowej z udziałem seniorów oraz monitorowanie wdrażanych rozwiązań.

Aktualnie działania Departamentu Polityki Senioralnej zorientowane są m. in. na realizację Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

• koordynacja realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
• koordynowanie współpracy z organizacjami i instytucjami, które kierują swoje działania do seniorów oraz aktywnego i zdrowego starzenia
• projektowanie i proponowanie rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia seniorów oraz aktywnego i zdrowego starzenia
• inicjowanie prac badawczych i analitycznych oraz prognoz w obszarze sytuacji seniorów oraz aktywnego i zdrowego starzenia
• promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki seniorów poprzez prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych wspierających budowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz zmiany postaw wobec aktywnego i zdrowego starzenia

Dyrektorem Departamentu jest Lidia Ułanowska.

 
nasza siedziba:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
skontaktuj się z nami:
tel.: +48 22 661 18 47
fax: +48 22 661 18 57
email: sekretariat.das@mrpips.gov.pl
mapa dojazdu:


formularz kontaktowy:
  więcej w kategorii: rejestracja

Wykonanie i realizacja: Hostlab