PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Kontakt
Multimedia
Powiększ tekst
Kontakt
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Departament Polityki Senioralnej
Departament Polityki Senioralnej (DAS)

Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 roku.
Departament Polityki Senioralnej odpowiada za tworzenie i rozwój kierunków działań skierowanych do seniorów, warunków do poprawy systemu wsparcia seniorów, realizację zadań w obszarze aktywnego starzenia się i innych form współpracy wewnątrz- i międzypokoleniowej wpisujących się w szeroko rozumianą politykę senioralną monitorując jednocześnie zakres oraz sposób wdrażania przedmiotowych rozwiązań.


Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  • opracowywanie i koordynowanie polityki społecznej wobec osób starszych;
  • opracowywanie, koordynowanie, obsługa oraz monitorowanie realizacji programów na rzecz osób starszych, w tym Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020;
  • realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705);
  • obsługa prawna programów realizowanych w Departamencie, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu dotacji celowych;
  • promowanie i upowszechnianie problematyki seniorów, współpracy wewnątrz- i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się;
  • inicjowanie oraz koordynowanie prac badawczych i analitycznych w obszarze polityki senioralnej;
  • dokonywanie analiz i ocen rozwiązań krajowych oraz międzynarodowych w obszarze polityki senioralnej, połączone z planowaniem zakresu możliwej współpracy z partnerami zagranicznymi.

Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej: Joanna Jeleniewska
 
 
nasza siedziba:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
skontaktuj się z nami:
tel.: +48 538 117 260

email: sekretariat.das@mrips.gov.pl
mapa dojazdu:

więcej w kategorii: rejestracja

Wykonanie i realizacja: Hostlab