PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka długofalowa Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
POLITYKA DŁUGOFALOWA, OPIEKA 75+
Założenia 2014 - 2020
Rada ds. Polityki Senioralnej
Opieka 75+
Multimedia
Powiększ tekst
POLITYKA DŁUGOFALOWA, OPIEKA 75+
2017-07-28

Ministerstwo Rodziny zaprasza wszystkie podmioty działające na rzecz osób starszych do uczestnictwa w przygotowaniu Informacji o sytuacji osób starszych za rok 2016.

2017-03-13

W dniu 13 marca 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się trzecie posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

  1. Przedstawienie dokumentu Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015.
  2. Informacja na temat rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2015-2020 Edycja 2017 oraz informacje o przygotowaniach do rewizji Programu.
  3. Informacja o stanie prac nad dokumentem pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030 BEZPIECZEŃSTWO-UCZESTNICTWO-SOLIDARNOŚĆ.
  4. Sprawy bieżące.

2016-11-04

4 listopada br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady ds, Polityki Senioralnej, będącej organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie posiedzenia przedstawione zostały:

  • część projektu założeń polityki społecznej wobec osób starszych 2030, opracowanego przez członków Zespołu Rady pod kierownictwem prof. Piotra Szukalskiego;
  • Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 za rok 2015.

W trakcie posiedzeniac złonkowie Rady zostali poinformowani o działaniach na rzecz osób starszych prowadzonych przez Ministertwo Rodziny: przygotowanej i przekazanej Informacji o osobach starszych w Polsce za rok 2015, ogłoszeniu regulaminu konkursu Programu ASOS 2017 oraz zmianach w programie Senior–WIGOR, który po przekształceniu będzie nazywał się „Senior +”.

2016-05-20

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 18 maja w MRPiPS. Minister Elżbieta Rafalska wręczyła nominacje członkom Rady. Przewodniczącą Rady została prof. Józefa Hrynkiewicz. W posiedzeniu wzięła również udział wiceminister Elżbieta Bojanowska.

2016-05-19

Na podstawie zarządzenia nr 9 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. Poz. 9 z 2016 r.), w wyniku naboru na członków Rady, w dniu 18 maja 2016 r. Pani Minister Elżbieta Rafalska powołała członków Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2016-2020.

2013-12-24

W dniu 4 lutego 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski opublikowane zostały "Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020", przyjęte uchwałą nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r.

2013-09-30

W dniu 30 października 2013 roku przekazano projekt Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 do konsultacji społecznych.

więcej w kategorii: aktualności long term policy Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab