PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
POLITYKA DŁUGOFALOWA, OPIEKA 75+
Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność
Rada ds. Polityki Senioralnej
Opieka 75+
Multimedia
Powiększ tekst
POLITYKA DŁUGOFALOWA, OPIEKA 75+ Rada ds. Polityki Senioralnej Czwarte posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej 31.08.2017
2017-08-31
Czwarte posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej 31.08.2017

W dniu 31 sierpnia 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się czwarte posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny oraz Pan Zbigniew Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie spotkania, wręczenie aktów powołań, informacje wprowadzające.
  2. Przyjęcie protokołu ze spotkania Rady ds. Polityki Senioralnej w dniu 13 marca 2017 r.
  3. Przedstawienie projektu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030 BEZPIECZEŃSTWO-UCZESTNICTWO-SOLIDARNOŚĆ opracowanego przez członków Zespołu ds. opracowania kierunków polityki społecznej wobec osób starszych – prof. Piotr Szukalski.
  4.  Sprawy bieżące. 

W trakcie posiedzenia Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, wręczyła akt powołania do Rady Panu Dariuszowi Poznańskiemu - przedstawicielowi Ministerstwa Zdrowia. Nastepnie, Pani Minister przedstawiła członkom Rady informację o planowanych i zrealizowanych działaniach z obszaru polityki społecznej wobec osób starszych.

W trakcie kolejnego punktu posiedzenia, Pan prof. Piotr Szukalski, przewodniczący Zespołu Rady ds. opracowania Polityki społecznej wobec osób starszych 2030, przedstawił członkom Rady projekt przedmiotowego dokumentu. Członkowie rady pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt.

PROTOKÓŁ

więcej w kategorii: aktualności Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab