PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
POLITYKA DŁUGOFALOWA, OPIEKA 75+
Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność
Rada ds. Polityki Senioralnej
Biuletyn Rady do spraw Polityki Senioralnej
Opieka 75+
Multimedia
Powiększ tekst
POLITYKA DŁUGOFALOWA, OPIEKA 75+ Rada ds. Polityki Senioralnej V Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej 22.11.2017
2017-11-22
V Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej 22.11.2017

W dniu 22 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się piąte posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie spotkania, informacje wprowadzające.
  2. Prezentacja Sprawozdania z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 za rok 2016.
  3. Prezentacja projektu pt. Doskonalenie potencjału społeczno-zawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych realizowanego w ramach Programu ASOS – Caritas Diecezji Radomskiej.
  4. Prezentacja Sprawozdanie z realizacji Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 za rok 2016.
  5. Prezentacja działania Dziennego Domu Senior+ w Błoniu.
  6. Sprawy bieżące.

W trakcie posiedzenia Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, przedstawiła członkom Rady informację o planowanych i zrealizowanych działaniach z obszaru polityki społecznej wobec osób starszych.

W trakcie kolejnych punktów posiedzenia przedstawiciele Departamentu Polityki Senioralnej zaprezentowali członkom Rady sprawozdania za rok 2016 z realizacji Programów „Senior+” oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Członkowie Rady przyjęli przedstawione sprawozdania.

W trakcie posiedzenia Rady zaprezentowane zostały także praktyczne działania realizowane w ramach przedmiotowych programów. Jako przykład projektu dofinansowanego w ramach Programu ASOS przybliżone zostało zadanie pt. Doskonalenie potencjału społeczno-zawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych realizowanego przezCaritas Diecezji Radomskiej, natomiast o funkcjonowaniu Programu „Senior+” w praktyce opowiedzieli przedstawiciele Dziennego Domu Senior+ w Błoniu.

więcej w kategorii: aktualności katalog dobrych praktyk Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab