PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
POLITYKA DŁUGOFALOWA, OPIEKA 75+
Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność
Rada ds. Polityki Senioralnej
Biuletyn Rady do spraw Polityki Senioralnej
Opieka 75+
Multimedia
Powiększ tekst
POLITYKA DŁUGOFALOWA, OPIEKA 75+ Rada ds. Polityki Senioralnej VI Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej 21.12.2017
2017-12-21
VI Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej 21.12.2017

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się szóste posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie spotkania, wręczenie aktu powołania, informacje wprowadzające.
  2. Przyjęcie protokołu ze spotkania Rady ds. Polityki Senioralnej w dniu 22 listopada 2017 r.
  3. Przedstawienie dokumentu Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016.
  4. Sprawy bieżące.

W trakcie posiedzenia Pan Stefan Kołucki, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej zaprezentował członkom Informację o sytuacji osób starszych za rok 2016. Członkowie Rady pozytywnie ocenili dokument oraz jednogłośnie go przyjęli.

Po raz drugi w historii, w bieżącym roku Rada Ministrów, w wyniku prowadzonego monitorowania sytuacji osób starszych opracowała Informację o sytuacji osób starszych w 2016 roku. Przygotowanie dokumentu jest wypełnieniem obowiązku nałożonego na organy administracji publicznej, państwowe jednostki organizacyjne oraz inne organizacje zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób starszych wynikający z ustawy o osobach starszych.

W tegorocznym dokumencie, aby nie powielać rokrocznie tych samych informacji, szczególna uwaga została zwrócona na działania realizowane regionalnie i lokalnie na rzecz osób starszych (na poziomie województw i powiatów), a także na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na rzecz osób starszych.

więcej w kategorii: aktualności long term policy Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab