PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność
Rada ds. Polityki Senioralnej
Biuletyn Rady do spraw Polityki Senioralnej
Opieka 75+
Multimedia
Powiększ tekst
Posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej
2019-06-27
Posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej

26 czerwca 2019 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej z udziałem wiceministra Stanisława Szweda.

Spotkanie otworzyła Pani Prof. Józefa Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rady.

Podczas posiedzenia, członkom Rady zostały przedstawione wyniki zrealizowanego projektu pt. Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki (II Oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wyniki projektu przedstawili realizatorzy – pracownicy Instytutu Pracy i Polityki Społecznej: Pan dr hab. Łukasz Arendt – dyrektor IPiSS, Pani Prof. Bożenna Balcerzak Paradowska i Pani dr Elżbieta Szwałkiewicz.

Wiceminister Stanisław Szwed odznaczył Pana ks. dr. Krzysztofa Bąka, Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości za aktywne działania na rzecz polityki rodzinnej i społecznej.

Wiceminister podkreślił, że polityka senioralna jest priorytetem rządu i  będzie w dalszym ciągu rozwijana, tak żeby polityka rodzinna była prowadzona i obecna we wszystkich etapach życia człowieka – od najmłodszych lat do najsędziwszego wieku. Wyraził nadzieję, że Rada do spraw Polityki Senioralnej przyczyni się do wzmocnienia tych działań.

 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab