PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność
Rada ds. Polityki Senioralnej
Opieka 75+
Multimedia
Powiększ tekst
Posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej
2020-02-20
Posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej

20 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej.

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie spotkania, informacje wprowadzające.

2. Przyjęcie protokołu ze spotkania Rady ds. Polityki Senioralnej w dniu 16 grudnia 2019 r.

3. Dyskusja dot. założeń nowego programu skierowanego do osób starszych.

4. Przygotowanie do opracowania rekomendacji Rady ds. Polityki Senioralnej kadencji 2016-2020, dla Rady kolejnej kadencji.

5. Sprawy bieżące.

 

 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab