PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Zaproszenie do uczestnictwa w przygotowaniu Informacji o sytuacji osób starszych
2017-07-28
Zaproszenie do uczestnictwa w przygotowaniu Informacji o sytuacji osób starszych za rok 2016

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. z 2015, poz. 1705) nałożyła na organy administracji publicznej, państwowe jednostki organizacyjne oraz inne organizacje zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób starszych obowiązek monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce. Efektem monitorowanie jest corocznie przygotowywana przez Radę Ministrów Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce.

Zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy: „za przygotowanie informacji odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego”. Zgodnie z art. 5 ust. 1. ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana do przedłożenia Sejmowi i Senatowi do końca października 2017 r. informacji o sytuacji osób starszych w obszarach wskazanych w art. 5 ust. 2 ustawy.

W związku z powyższym Ministerstwo Rodziny zaprasza wszystkie podmioty działające na rzecz osób starszych do uczestnictwa w przygotowaniu przedmiotowego dokumentu. Zachęcamy przekazania informacji w przedmiotowym zakresie, za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 roku na adres Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Senioralnej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: Michal.Szczegielniak@mrpips.gov.pl W przypadku pytań merytorycznych związanych z opracowaniem informacji, proszę o kontakt z Panem Michałem Szczegielniakiem pod nr telefonu 22/ 661-18-87.

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab