PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu polityki społecznej państw
2017-09-29
Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do 2030 r.

W dniu 29 września 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do 2030 r. W posiedzeniu wzięła udział Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniąca funkcję Przewodniczącego Zespołu.

Stworzenie kompleksowego dokumentu strategicznego dotyczącego polityki społecznej wobec osób starszych, zwierającego cele, kierunki, działania oraz ich realizatorów pozwoli na usystematyzowanie działań publicznych na rzecz osób starszych w Polsce oraz przyczyni się do osiągniecia ich celu jakim jest poprawa jakości życia osób starszych przy zachowaniu bezpieczeństwa oraz jak najdłuższej samodzielności. - mówiła Pani Minister Elżbieta Bojanowska.

Zespół ds. opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do 2030 r. został powołany w celu włączenia w przygotowanie niniejszego dokumentu strategicznego przedstawicieli wszystkich instytucji prowadzących działania wobec osób starszych. W jego skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Społeczeństwa Obywatelskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponad resortowe zaangażowanie w prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu pozwoli na wypracowanie realnych i możliwych do realizacji rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji osób starszych w Polsce. Zakończenie prac nad dokumentem planowane jest do końca bieżącego roku.

więcej w kategorii: aktualności Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab