PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Drugie Posiedzenie Zespołu ds. opracowania proj. polityki społecznej państwa wob
2017-10-11
Drugie Posiedzenie Zespołu ds. opracowania proj. polityki społecznej państwa wobec osób starszych do roku 2030

W dniu 11 października 2017 roku odbyło się drugie Posiedzenie Zespołu ds. opracowania proj. polityki społecznej państwa wobec osób starszych do roku 2030. W trakcie posiedzenia Zespołu omawiano uwagi i dyskutowano na temat uwag zgłoszonych przez poszczególnych członków Zespołu do projektu dokumentu.

Zespół ds. opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do 2030 r. został powołany w celu włączenia w przygotowanie niniejszego dokumentu strategicznego przedstawicieli wszystkich instytucji prowadzących działania wobec osób starszych. W jego skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Społeczeństwa Obywatelskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponad resortowe zaangażowanie w prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu pozwoli na wypracowanie realnych i możliwych do realizacji rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji osób starszych w Polsce. Zakończenie prac nad dokumentem planowane jest do końca bieżącego roku.

więcej w kategorii: aktualności long term policy Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab