PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej kadencji na lata 20
2020-07-03
Inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej kadencji na lata 2020-2024

Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach polityki społecznej wobec osób starszych. Działa od roku 2013 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie zarządzenia Ministra. 

Do głównych zadań Rady do spraw Polityki Senioralnej należy opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych oraz przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Wspieramy rodziny, wspieramy seniorów

W trakcie spotkania minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że już w pierwszej kadencji Rady wykazano się działaniami, które przełożyły się na konkretne decyzje rządowe. - Dzięki państwa doświadczeniu, poprzedniej Rady, mogliśmy i możemy z całą odpowiedzialnością mówić, że z jednej strony wspieramy rodziny z małymi dziećmi, a z drugiej strony, jakże ważna dla nas jest polityka senioralna – mówiła minister. - Ta więź międzypokoleniowa to podziękowanie naszym seniorom – dodała.

Wśród inicjatyw będące efektem współpracy między Radą a resortem rodziny minister Maląg wymieniła m.in. przywrócenie wieku emerytalnego oraz waloryzacje kwotowo-procentową rent i emerytur, a także realizowane przez ministerstwo programy „Senior Plus” i Aktywność Społeczna Osób Starszych. „To nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli jednorazowe akcje, działania, tylko żeby to było przemyślane i wdrażane w życie” – zaznaczyła minister.

Członkowie II kadencji

Nowopowstała Rada będzie stanowić forum otwartego dialogu o koncepcji, kształtowaniu i ustalaniu kierunków rozwoju polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa. Do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek; administracji rządowej; organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych; uczelni i instytucji badawczych, wydelegowanych do prac w Radzie. 

Członków Rady powołuje minister, co poprzedzone jest ogłoszeniem o naborze na członków Rady. Członkowie Rady do spraw Polityki Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Do Rady do spraw polityki Senioralnej II kadencji na lata 2020 – 2024 powołani zostali: 

1. Wojciech Adamczyk

2. ks. dr Sławomir Augustynowicz

3. Ewa Biłek Regnowska

4. prof. dr hab. Piotr Błędowski

5. dr Joanna Borowiak

6. dr Artur Dąbrowski

7. prof. dr hab. Małgorzata Duda

8. Lech Zbigniew Feszler

9. Bożena Monika Figiel

10. Anna Grabowska

11. prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz

12. Dorota Hurna

13. Anna Kokocińska

14. Agnieszka Komar-Morawska

15. Stefania Krawczyk

16. Dariusz Kucharski

17. Kordian Kulaszewicz

18. Krystyna Lewkowicz

19. Małgorzata Michalska

20. dr Elżbieta Ostrowska

21. dr inż. Anita Richert-Kaźmierska

22. Dominik Rozkrut

23. Łukasz Salwarowski

24. Monika Skrzyńska

25. Jolanta Szmidt

26. prof. dr hab. Piotr Szukalski

27. prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

28. prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska

29. Mieczysław Wojtaszek

30. Maciej Zdziarski

 

Zdjęcia z wydarzenia

 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab