PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
II posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej kadencji na lata 2020-2024
2020-12-17
II posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej kadencji na lata 2020-2024

17 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej w formie wideokonferencji.

Podczas spotkania koordynatorzy zespołów tematycznych działających w ramach Rady omówili wstępnie określone priorytety swoich prac w zakresu: opieki nad osobami starszymi (usługi opiekuńcze i opiekunowie rodzinni); aktywnego starzenia się; rynku pracy/srebrna gospodarka; opieki zdrowotnej; wolontariatu; edukacji; dialogu międzypokoleniowego kształtowania pozytywnego wizerunku starości; samorządy; bezpieczeństwo i niezależność osób starszych; rzecznictwo interesów osób starszych; bezdomność i ubóstwo wśród seniorów; nowoczesne technologie.

W dalszej części posiedzenia, członkowie Rady zaakceptowali treść obu sprawozdań z realizacji programów rządowych (Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 za rok 2019 oraz Sprawozdanie z realizacji Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 za rok 2019) oraz dokumentu pt. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2019.

Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu zapewnił o kontynuacji wsparcia seniorów przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w tym realizacji programów rządowych skierowanych do osób starszych - zatwierdzonego przez Radę Ministrów Programu wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 oraz oczekującego na przyjęcie w najbliższym czasie programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.

więcej w kategorii: aktualności Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab