PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
POLITYKA DŁUGOFALOWA, OPIEKA 75+
Multimedia
Powiększ tekst
POLITYKA DŁUGOFALOWA, OPIEKA 75+ Rada ds. Polityki Senioralnej RADA DO SPRAW POLITYKI SENIORALNEJ
2016-05-19
RADA DO SPRAW POLITYKI SENIORALNEJ

- Istnieje potrzeba budowy nowej polityki senioralnej – powiedziała mister Elżbieta Rafalska otwierając posiedzenie. – Wiążę z tym gremium duże nadzieje i liczę, że przy opracowywaniu kierunków działań, kierowanych do  osób starszych czy wydawaniu opinii i stanowisk, będę mogła liczyć na kompetencje i rzetelność  Rady ds. Polityki Senioralnej.

Na podstawie zarządzenia nr 9 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. Poz. 9 z 2016 r.), w wyniku naboru na członków Rady, w dniu 18 maja 2016 r. Pani Minister Elżbieta Rafalska powołała członków Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2016-2020.

Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do stałego udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek; administracji rządowej; organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych; uczelni i instytucji badawczych, wydelegowanych do prac w Radzie.

Do zadań Rady do spraw Polityki Senioralnej należy:

1)      opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce;

2)      inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych;

3)      przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Przewodniczącą Rady została prof. Józefa Hrynkiewicz.

 

 Lista członków Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2016-2020

Nowopowstała Rada ma stać się forum otwartego dialogu o koncepcji i kształtowaniu polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa.

 

ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 lutego 2016 r.

 Kontakt: radaseniorzy@mrpips.gov.pl

więcej w kategorii: Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab