PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI
2020-09-22

Trwają konsultacje nowego programu rządowego wspierającego aktywność społeczną osób starszych na kolejne lata. Zapraszamy do zapoznania się z projektem programu.

2020-09-21

W czasie zawieszenia stacjonarnej działalności Dziennego Domu "Senior+" w Oleśnicy, seniorzy byli moblizowani przez kadrę placówki do realizowania zajęć i aktywności w domach, a także do organizowania wspólnych prac z wnukami, a także do korzystania z mediów społecznościowych. Zapraszamy do zapoznania się z kolejną dobrą praktyką. 

2020-09-16

Dzienny Dom "Senior-Wigor" w Tuszynie przedstawia działania w trakcie zamknięcia placówek (marzec-maj 2020 r.), w tym działania pomocowe i alternatywne sposoby realizacji zajęć dla seniorów, przebywających w domach oraz działania, które realizowane są obecnie w placówce, w bezpiecznych dla seniorów warunkach.

2020-09-16

Seniorzy wraz z kadrą z Klubu "Senior+" w Witoni, śpiewająco zapraszają do obejrzenia ich dobryk praktyk - sposoobów na aktywne spędzanie czasu w czasie epidemii koronawirusa. Obecnie wszystkie zajęcia realizowane sa na miejscu, a Klub w zależności od pomysłów kadry zamienia się w teatr, bibliotekę, a nawet w planetarium.

2020-09-15

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Dziennego Dom „SENIOR+” w Łapach w nieco innej odsłonie. Pracownicy Dziennego Domu „SENIOR+” w alternatywny sposób realizowali program przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny, podczas gdy działalność placówki była zawieszona.

2020-09-15

Aby podtrzymać powstałą więź pomiędzy seniorami oraz wypełnić wolny czas seniorów w okresie epidemii, Klub "Senior+" w Zabrzu od kwietnia realizował swoje zadania w formie zajęć zdalnych z pomocą oraz przygotowywali pakiety zajęć do zrealizowania w domach.

2020-09-14

Pierwsze spotkania po otwarciu Dziennego Domu "Senior+" w Ożarowie, rozpoczęły się od pogadanek z pielęgniarką i lekarzem, które dotyczyły koronawirusa, aktualnych problemów związanych z pandemią. Dzięki temu, seniorowie każdego dnia pamiętają o stosowaniu się do wytycznych i rekomendacji. Zapraszamy do zapoznania się z działaniami ożarowskiego dziennego domu.

2020-09-14

Seniorzy z Dziennego Domu "Senior+" w Lądku-Zdroju w czasie epidemii koronawirusa zajmowali się m.in. sadzeniem kwiatów. Ciekawym pomysłem była akcja nasadzeń kwiatowych w tzw. „byle czym”, np. w starym bucie, garnku, konewce, pojemniku po jajkach. 

2020-09-11

Klub Senior+ z Piekoszowa prezentuje zajęcia alternatywne, których celem było wspieranie uczestników programu w miejscu ich zamieszkania.

2020-09-11

„ Światem rządzi dziś pandemia! - w nas Seniorach strachu nie ma.

 My się w Klubie spotykamy i wirusom się nie damy!” 

Rymowanką Seniorów z Klubu "Senior+" w Szczecinie zapraszamy do zapoznania się z działaniami placówki.

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab