PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI
2018-12-12

W dniu 6 grudnia 2018 r. Ministerstwo Rodziny odwiedziły dzieci z rodzin zastępczych i wielodzietnych.

Św. Mikołaj wraz z Panią Minister Elżbietą Rafalską wręczyły dzieciom świąteczne upominki.

 

2018-12-06

Przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie najniższych emerytur, zwiększenia środków na program "Senior+" i wspieranie projektów aktywizujących seniorów – to niektóre z działań podejmowanych przez Ministerstwo Rodziny, by poprawić sytuację osób starszych. Dziś minister Elżbieta Rafalska wraz z wiceminister Elżbietą Bojanowską odwiedziły seniorów w klubie „Senior+” w Woli Rębkowskiej.

2018-11-30

Od 30 listopada można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zagwarantowano 40 mln złotych.

2018-11-30

W dniu 27 listopada 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało Ogólnopolską Konferencję w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 pn. „Bezpieczeństwo osób starszych. Profilaktyka, interwencja, pomoc”.

 

2018-11-28

W dniu 26 listopada 2018 r. Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzięła udział w II Konferencji Senioralnej pt. „Ścieżki pomyślnej starości”, realizowanej w ramach Programu ASOS.

 

2018-11-26

Od 26 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80 mln złotych.

2018-11-26

W dniu 26 października 2018 r. w Centrum Promocji Kultury w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 2 odbyła się uroczysta inauguracja „Dnia Seniora” - ogólnopolskiej akcji mającej na celu aktywizację osób starszych oraz popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Gościem tego wydarzenia była Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2018-11-26

W dniu 18 października 2018 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja z okazji obchodów Dnia Praw Rodziny - 22 października oraz Europejskiego Dnia Seniora - 20 października pt. „Senior w rodzinie”. Wśród Gości tego wydarzenia znaleźli się między innymi: Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski oraz Pan Jan Chrząszcz, Wicewojewoda Śląski.

2018-10-30

Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”. To pierwszy rządowy dokument, w którym zostały uwzględnione potrzeby niesamodzielnych seniorów.

Dokument stanowi historyczne opracowanie, bowiem wszystkie obowiązujące do tej pory programy na temat polityki senioralnej miały charakter ramowy.

2018-10-17

Pani dr Elżbieta Bojanowska, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 15 października 2018 r. odwiedziła Łomżę. W Centrum Katolickim przy parafii Krzyża Świętego mówiła o rządowej polityce senioralnej i o tym, jak ważna rola jest tu samorządów.

więcej w kategorii: aktualności program asos Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab