PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
AKTUALNOŚCI
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Informacje
2021-03-17

2020-11-13

Program Dobre Wsparcie to kompleksowe i innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące wieloletnie doświadczenie pracowników systemu pomocy społecznej oraz samorządów, oparte na najnowszych technologiach.

System powstał w ramach partnerskiego projektu Fundacji Nauka dla Środowiska, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Caritas Koszalin i Szczecin. Wartości przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, to ponad 10 milionów złotych.

Program "Dobre Wsparcie" został także zwycięzcą prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej jako najlepszy projekt 2019, wyznaczający kierunek działań w polityce spójności.

2020-11-12

Po raz pierwszy w Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. uwzględnione zostało szczegółowe sprawozdanie z realizacji założeń zawartych w dokumencie Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –SOLIDARNOŚĆ (uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –SOLIDARNOŚĆ, M.P. 2018 r. poz. 1169). Szczegółowe informacje zostały umieszczone w nowym, osobnym rozdziale.

2020-03-16

Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców. Dzisiaj na zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy musimy spojrzeć w inny sposób, a istniejące zasady dostosować do nowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Przedstawiamy praktyczny poradnik dla pracowników i przedsiębiorców.

2020-03-13

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, została podjęta decyzja o zawieszeniu działalności Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+, do 25.03.2020 r.

Prosimy o śledzenie komunikatów i wykonywanie poleceń wojewodów.

2020-03-13

1. Czy kadra ośrodków wsparcia jest objęta decyzją o zamknięciu?

2. Czy zawieszenie działalności ośrodków wsparcia „Senior+” jest czasowe?

2020-03-12

Walka z koronawirusem to poważny egzamin dla nas wszystkich. Czy potrafimy sobie pomagać?

Pomagajmy seniorom, osobom niepełnosprawnym, samotnym.

2020-03-10

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

2020-03-05

Ogłoszenie o sprostowaniu informacji o WYNIKACH NABORU OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "SENIOR+" NA LATA 2015-2020 EDYCJA 2020 MODUŁ I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+" - PROJEKTY DOFINANSOWANE z dnia 3 marca 2020 r.

2019-11-13

W Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018, po raz pierwszy uwzględnione zostały dane, dotyczące działań podejmowanych na podstawie dokumentu pt. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo - Solidarność”, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 161 w dniu 26 października 2018 r. (M.P. poz. 1169). Dokument ten uwzględnia szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, przeciwdziałania samotności, aktywnegouczestnictwa w życiu społecznym, a także dostosowania infrastruktury do zmieniających się potrzeb i możliwości osób starszych.

więcej w kategorii: aktualności BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR materiały i badania, dobre praktyki Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab