PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI
2018-06-18

W lubuskiej Skwierzynie odbył się dziś I Ogólnopolski Przegląd Twórczości Dziennych Domów Seniora. Wyjątkową imprezę, w trakcie której swoje zdolności zaprezentowało 150 podopiecznych placówek dla osób starszych, otworzyła minister Elżbieta Rafalska.

 

2018-06-18

W dniu 18 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się seminarium krajowe „Wskaźnik aktywnego starzenia się w Polsce”. W wydarzeniu udział wzięli: wiceminister Elżbieta Bojanowska, Vitalija Gaucaite Wittich z Europejskiej Komisji Gospodarczej oraz Ettore Marchetti z Komisji Europejskiej.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska otworzyła seminarium wystąpieniem pt. „Polityka społeczna wobec osób starszych w Polsce”. Wiceminister podkreśliła, że społeczeństwo polskie starzeje się. Wg prognoz w 2050 r. osoby w wieku 60+ stanowić będą 40% populacji naszego kraju. Konieczne są działania, których celem jest nie tylko wsparcie osób starszych, ale także zapewnienie im aktywności. Celom tym służą programy realizowane przez MRPiPS, m.in. „Senior+”, ASOS czy program „Opieka 75+”.

 

2018-06-15

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych. W tym dniu pamiętamy o seniorach i chcemy wyrazić szczególną wdzięczność za mądrość życiową i troskę naszych dziadków, rodziców oraz tych wszystkich, których spotkaliśmy na swojej drodze.

 

2018-06-14

W gmachu Sejmu RP, 13 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej. Jednym z tematów była informacja Ministra Zdrowia na temat rozwiązań w zakresie profilaktyki przeciwgrypowej w populacji osób powyżej 60 roku życia.

2018-06-13

W sobotę 9 czerwca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja „Seniorzy w Niepodległej”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów, Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP oraz Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP. Wśród Gości tego wydarzenia znaleźli się także: Pani Małgorzata Zwiercan, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Pani Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP oraz Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2018-05-24

23 maja 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Zielona Opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”.

2018-05-21

Rozpaleniem olimpijskiego znicza rozpoczęła się I Jubileuszowa Międzynarodowa Olimpiada Sportowa pod nazwą „Trzeci Wiek na Start”, organizowana już po raz dziesiąty przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. To sztandarowe dla środowiska seniorów wydarzenie, skupia co roku uczestników w wieku 60+ z całego kraju. W tym roku wzięło w niej udział ponad 960 osób z całej Polski, a także seniorzy z Ukrainy i Austrii. Rywalizacja odbywała się w dziesięciu konkurencjach rekreacyjno-sportowych.


2018-05-11

Dodatkowe 16,41 mln złotych– o takie dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. A wszystko dzięki uzupełniającemu naborowi ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018.

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. O środki na ten cel mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

 

2018-04-19

Samorządy otrzymają w tym roku dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie kolejnych, nowych 73 placówek „Senior+” oraz wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 6 kolejnych już istniejących placówek „Senior+” - w edycji 2018 Programu Wieloletniego „Senior+ ” na lata 2015-2020.

 

2018-04-13

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja inaugurująca święto polityki społecznej pt. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość z udziałem najważniejszych osób w państwie oraz przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i sektora pozarządowego.

 

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab