PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka długofalowa Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
Forum III Wieku w Nowym Sączu
2017-09-06
Forum III Wieku w Nowym Sączu

W dniach 6-9 września br. odbyło się Forum III Wieku zorganizowane w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. W trakcie forum odbyła się debata pt. Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski, w której uczestniczyła Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny.

W debacie uczestniczyli także Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Małgorzata Zwiercan, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej oraz Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

-Starzenie się społeczeństwa polskiego wymusza na polityce publicznej rozwój polityki społecznej skierowanej do osób starszych, w celu stworzenia obecnie i w przyszłości warunków do zaspakajania potrzeb tej zbiorowości oraz kształtowania prawidłowych relacji między starszym a młodszym pokoleniem. - mówiła Pani Minister E. Bojanowska - Niezwykle istotnym działaniem w tym obszarze jest postawienie prawidłowej diagnozy i przygotowanie kompleksowej strategii działań publicznych, która dotychczas w Polsce nie została jeszcze utworzona. Prace prowadzone w Ministerstwie mają na celu ustrukturalizowanie polskiej polityki społecznej wobec osób starszych, tak aby stanowiła ona jedną z kluczowych gałęzi polityki publicznej, a co za tym idzie – jej realizacja przełożyła się na zapewnienie jak najwyższego poziomu życia oraz bezpieczeństwa w okresie starości. 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.forumtrzeciegowieku.pl/

 

 

więcej w kategorii: aktualności Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab