PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka długofalowa Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Wydarzenia centralne Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do 2030 r.
2017-09-29
Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do 2030 r.

W dniu 29 września 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do 2030 r. W posiedzeniu wzięła udział Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniąca funkcję Przewodniczącego Zespołu.

Zespół ds. opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do 2030 r. został powołany w celu włączenia w przygotowanie niniejszego dokumentu strategicznego przedstawicieli wszystkich instytucji prowadzących działania wobec osób starszych. W jego skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Społeczeństwa Obywatelskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponad resortowe zaangażowanie w prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu pozwoli na wypracowanie realnych i możliwych do realizacji rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji osób starszych w Polsce. Zakończenie prac nad dokumentem planowane jest do końca bieżącego roku.

więcej w kategorii: aktualności long term policy Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab