PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018
2018-04-19
Wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

Samorządy otrzymają w tym roku dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie kolejnych, nowych 73 placówek „Senior+” oraz wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowania 6 kolejnych już istniejących placówek „Senior+” - w edycji 2018 Programu Wieloletniego „Senior+ ” na lata 2015-2020.

 

W ramach dodatkowego naboru edycji 2018 Programu:

w module 1 konkursu powstaną 73 placówki - dofinansowane na łączną kwotę 10 399 461,23 zł, w tym:

1. 14 Dziennych Domów Senior+ na kwotę 3 581 487,23 zł,

2. 59 Klubów Senior+ na kwotę 6 817 974,00 zł.

 

w module 2 konkursu - dofinansowanie na bieżące utrzymanie otrzyma 6 już istniejących placówek, zapewniających 195 miejsc, na łączną kwotę 237 378,40 zł, w tym:

1. 2 Dzienne Domy na kwotę 122 752,40 zł,

2. 4 Kluby na kwotę 114 626,00 zł.

 

Placówki powstałe w wyniku dodatkowego naboru w edycji 2018 Programu, zapewnią osobom starszym 1781 nowych miejsc dziennego pobytu. Najwięcej nowych placówek powstanie w województwach: mazowieckim (14), małopolskim (11) i świętokrzyskim (10).

 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

• moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki,

• moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

 

W przypadku modułu 1 dotacja wynosi do 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+” oraz do 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”.

 

W module 2 już istniejące placówki mogą otrzymać wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącej działalności, w przypadku Dziennego Domu „Senior+” do 300 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce, a w przypadku Klubu „Senior+” do 200 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce.

 

Wyniki dostępne na stronie BIP MRPIPS.

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab