PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
Seminarium Krajowe pt. „Wskaźnik aktywnego starzenia się w Polsce”
2018-06-18
Seminarium Krajowe pt. „Wskaźnik aktywnego starzenia się w Polsce”

W Ministerstwie Rodziny odbyło się seminarium krajowe „Wskaźnik aktywnego starzenia się w Polsce”. W wydarzeniu udział wzięli: wiceminister Elżbieta Bojanowska, Vitalija Gaucaite Wittich z Europejskiej Komisji Gospodarczej oraz Ettore Marchetti z Komisji Europejskiej.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska otworzyła seminarium wystąpieniem pt. „Polityka społeczna wobec osób starszych w Polsce”. Wiceminister podkreśliła, że społeczeństwo polskie starzeje się. Wg prognoz w 2050 r. osoby w wieku 60+ stanowić będą 40% populacji naszego kraju. Konieczne są działania, których celem jest nie tylko wsparcie osób starszych, ale także zapewnienie im aktywności. Celom tym służą programy realizowane przez MRPiPS, m.in. „Senior+”, ASOS czy program „Opieka 75+”.

Wskaźnik aktywnego starzenia się (AAI) to narzędzie analityczne zapewniające bazę narzędzi do opracowywania i dostosowywania polityk aktywnego i zdrowego starzenia się. Indeks mierzy, w jakim stopniu wykorzystuje się potencjał osób starszych w odniesieniu do gospodarki i społeczeństwa (aktywne uczestnictwo w rynku pracy, uczestnictwo w życiu społecznym oraz prowadzenie aktywnego i zdrowego życia).

Wskaźnik aktywnego starzenia się mierzy także stopień, w jakim środowisko, w którym żyją starsi ludzie, umożliwia im starzenie się w sposób aktywny.

Celem krajowego seminarium jest szczegółowe omówienie wyników AAI dla naszego kraju. Ma również na celu ułatwienie stosowania i zrozumienia wskaźnika aktywnego starzenia się (AAI), który może być również wykorzystywany jako narzędzie monitorowania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, śledząc postępy w realizacji Madryckiego Międzynarodowego Planu Działań na rzecz Starzenia się.

 

 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab