PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
Udział Pani Elżbiety Bojanowskiej w I Forum Wizja Rozwoju – Gdynia, 26 czerwca 2018 r.
2018-06-27
Udział Pani Elżbiety Bojanowskiej w I Forum Wizja Rozwoju – Gdynia, 26 czerwca 2018 r.

W dniu 26 czerwca 2018 r. Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wzięła udział w I Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, a wśród partnerów znalazły się: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas wystąpienia Pani Elżbieta Bojanowska omówiła największe wyzwania w systemie zabezpieczenia społecznego w nadchodzących latach, wynikające między innymi ze stale rosnącej liczby osób starszych w społeczeństwie oraz niskiej dzietności kobiet, która nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Pani Bojanowska omówiła także działania na bieżąco realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dokument pt. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”, Program „Senior+”, „Opieka 75+”, Program ASOS, pilotażowy projekt dotyczący niesamodzielnych osób starszych, kampanię informacyjną „Bezpieczny i Aktywny Senior”, zmiany w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, przywrócenie wieku emerytalnego oraz wsparcie dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Forum Wizja Rozwoju jest największym wydarzeniem gospodarczym w północnej Polsce. Tematyka Forum koncentruje się na aktualnych i najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką oraz systemem zabezpieczenia społecznego w związku ze starzejącym się społeczeństwem.

 

 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab