PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
Posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej
2019-12-03
Posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej

25 listopada 2019 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się trzynaste posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej.

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie spotkania, informacje wprowadzające.
2. Przyjęcie protokołu ze spotkania Rady ds. Polityki Senioralnej w dniu 26 czerwca 2019 r.
3. Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 za rok 2018.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 za rok 2018.
5. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018.
6. Sprawy bieżące.

 

więcej w kategorii: aktualności Polityka społeczna wobec osób starsz

Wykonanie i realizacja: Hostlab