PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
Wizyta w Klubie „Senior+” w Ząbkach
2019-11-29
Wizyta w Klubie „Senior+” w Ząbkach

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg oraz wiceminister Stanisław Szwed spotkali się w piątek z podopiecznymi Klubu „Senior+” w Ząbkach. W spotkaniu uczestniczyli także Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk. Seniorzy zaprosili szefową MRPiPS do wspólnych zabaw andrzejkowych.

Później minister Marlena Maląg, wiceminister Stanisław Szwed wraz z Wojewodą Mazowieckim spotkali się z dziennikarzami.

– Wystartowaliśmy z kolejną edycją wieloletniego programu „Senior”, który jest bardzo ważnym elementem realizowanej przez nas polityki senioralnej i odpowiedzią na potrzeby seniorów, a także samorządów, do których skierowany jest program – mówiła podczas briefingu minister.

Od 2018 roku rząd przeznacza rocznie na realizację programu „Senior+” 80 mln złotych, to o 50 mln zł więcej niż w 2015 r. na starcie programu. Także w przyszłym roku budżet programu wyniesie 80 mln zł.

Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+. W przypadku utworzenia Dziennego Domu dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych. Na utworzenie Klubu do dyspozycji jest 150 tys. złotych dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior+” samorządy mogą uzyskać miesięcznie do 300 zł, w przypadku Klubu kwota ta wynosi miesięcznie do 200 zł.

– Co nas szczególnie cieszy, to fakt, że dzięki zwiększaniu budżetu programu, tylko w 2018 r. powstało w Polsce 257 placówek „Senior+”. Dla porównania w ciągu trzech pierwszych lat działania programu, a więc w latach 2015-2017, uruchomiono 240 klubów i domów. To oznacza, że w ciągu jednego roku - 2018  -  podwoiliśmy liczbę placówek powstałych w ciągu wcześniejszych trzech lat – mówiła minister Marlena Maląg.

Na koniec 2018 r. do dyspozycji osób starszych było 12,8 tys. miejsc w placówkach Senior+. W tym roku dojdą kolejne, gdyż powstanie ok. 300 nowych domów i klubów.

– Dziękuję wszystkim władzom samorządowym, że potrafiły tak sprawnie odpowiedzieć na potrzeby starszych mieszkańców i stworzyły seniorom miejsca, w którym mogą aktywnie spędzać czas. Serdecznie zapraszam kolejne samorządy do składania wniosków w edycji programu Senior+ na rok 2020 . Dokumenty konkursowe można składać do 7 stycznia na stronie www.senior.gov.pl – podkreśliła minister.

 

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab