PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
Do 21 maja 2020 r. można składać wnioski o wsparcie z programu „Senior+” Edycja 2020
2020-05-12
Do 21 maja 2020 r. można składać wnioski o wsparcie z programu „Senior+” Edycja 2020

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia. W ramach programu samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1) oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).


80 mln zł wsparcia dla samorządów

Do końca 2019 roku utworzono na terenie kraju 773 placówki  „Senior+”. W edycji 2020 programu „Senior+” do dofinansowania rekomendowano do tej pory 738 ofert, w tym:
•    191 placówek na łączną kwotę dofinansowania 28,8 mln zł w ramach modułu I
•    547 placówek na łączną kwotę dofinansowania 31,8 mln zł w ramach modułu II 

W dodatkowym naborze wniosków planowana łączna kwota wsparcia dla samorządów na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 16,5 mln zł. Łączny budżet programu w 2020 roku wynosi 80 mln zł.
- Mimo panującej pandemii nie rezygnujemy z naszych kluczowych programów, w tym z najbardziej priorytetowego, jakim jest „Senior+”. Uruchamiamy środki dla samorządów, ponieważ zależy nam na tym, aby powstało w Polsce jeszcze więcej miejsc, w których seniorzy mogą się spotykać ze sobą i realizować swoje pasje – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

 

Gdzie przesłać ofertę?

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do dnia 21 maja 2020 roku. Tak złożoną ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować.

 Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. 

Kiedy rozstrzygnięcie?

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 25 czerwca 2020 roku.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1) oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab