PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego
2020-10-22
Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego

 

W związku z umożliwieniem

- placówkom wsparcia dziennego,

- dziennym domom i klubom seniora,

- dziennym domom pomocy,

- środowiskowym domom samopomocy i klubom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- warsztatom terapii zajęciowej,

- podmiotom zatrudnienia socjalnego,

podjęcia realizacji zawieszonych zajęć/działalności w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 przedkładamy rekomendacje dotyczące działalności ww. placówek.

Ostateczna decyzja w tym zakresie zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów po konsultacji z państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.

 Plik do pobrania: rekomendacje dot. dziaalnosci placowek pobytu dziennego

 

 

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab