PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji

Multimedia
Powiększ tekst
Forum III Wieku Krynica - Nowy Sącz
2014-09-03
Forum III Wieku Krynica - Nowy Sącz

3 września 2014 r. rozpocznie się kolejne (szóste) Forum III Wieku – konferencja towarzysząca XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy - Zdroju. Do Nowego Sącza przyjedzie ponad 200 liderów UTW i innych organizacji seniorskich z kraju i zagranicy m. in. z Ukrainy, Białorusi, Austrii oraz Litwy.

 

Podczas Forum III Wieku zaplanowano m.in. debatę „Polityka Senioralna w Polsce wyzwaniem XXI wieku” z udziałem Władysława Kosiniaka - Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Igora Radziewicza- Winnickiego, Podsekretarza Stanu, Ministerstwo Zdrowia, Michała Szczerby Posła na Sejm RP Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Mieczysława Augustyna Senatora RP Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego, prof. dr hab. Bolesława Samolińskiego Przewodniczącego Rady Polityki Senioralnej, Macieja Kucharczyka Dyrektora Zarządzającego AGE Platform Europa, prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, Krajowego Konsultanta ds. Geriatrii, Kierownika Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, dr hab. Piotra Szukalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, eksperta, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Krystyny Lewkowicz Prezesa Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW.

 

Podczas sesji plenarnych oraz paneli dyskusyjnych w Krynicy - Zdroju i w Nowym Sączu uczestnicy Forum poszukiwać będą odpowiedzi na pytania jak skutecznie wykorzystać procesy demograficzne do kształtowania i wdrażania polityki senioralnej; jak skutecznie promować edukację i aktywność osób starszych w oparciu o uniwersytety trzeciego wieku i organizacje seniorskie; w jaki sposób wykorzystać potencjał i doświadczenie seniorów oraz jaką strategię należy przyjąć dla rozwoju "srebrnej gospodarki" - nowoczesnego rynku, z kompleksową ofertą usług zdrowotnych, opiekuńczych i społecznych dla osób starszych i nowymi miejscami pracy. Dyskusje panelowe będą także koncentrować się wokół problemów związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego oraz rolą seniorów w procesach demokratyzacji, zaangażowaniem organizacji seniorskich w poprawę jakości życia seniorów, aktywnym starzeniem się społeczeństwa i sposobami wykorzystania potencjału osób starszych.

Przedstawiciele organizacji seniorskich z zagranicy podzielą się z uczestnikami Forum III Wieku przykładami dobrych praktyk w działaniach na rzecz seniorów za granicą. Z kolei reprezentanci samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych przedstawią przykłady dobrych praktyk w kształtowaniu polityki senioralnej w Małopolsce.

 

Forum III Wieku obejmie nie tylko panele dyskusyjne i wykłady, ale również warsztaty edukacyjne. W bieżącym roku proponujemy uczestnikom Forum III Wieku wzięcie udziału w dwóch warsztatach: „Akademia Liderów Małopolskich UTW” oraz „Rady Seniora – wybrane zagadnienia praktyczne”. Pierwsze warsztaty poświęcone będą prawnym aspektom funkcjonowania organizacji pozarządowych. Z kolei podczas drugich warsztatów zaprezentowane zostaną m.in. procedura tworzenia rady, jej kompetencje, uprawnienia oraz rolę jaką może odgrywać UTW w utworzeniu oraz funkcjonowaniu Rady.Organizatorzy Forum w swojej działalności spotykają się z licznymi zapytaniami ze strony liderów UTW o praktyczny wymiar realizacji prawa tworzenia gminnych rad seniorów jako ciała konsultacyjno – doradczego. Konieczne stało zatem upowszechnianie informacji w tym obszarze.

 

Głównym partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie. Honorowy Patronat nad Forum III Wieku objęli m.in.: Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Więcej informacji o Forum III Wieku oraz aktualny program znajduje się na stronach:

www.sutw.pl
www.federacjautw.pl
www.forumtrzeciegowieku.pl
www.eiro.pl

%MCEPASTEBIN%

więcej w kategorii: aktualności

Wykonanie i realizacja: Hostlab