PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
AKTUALNOŚCI
Informacje
Wydarzenia centralne
Wydarzenia regionalne
Multimedia
Powiększ tekst
AKTUALNOŚCI Wydarzenia centralne
2017-03-13

W dniu 13 marca 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się trzecie posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

  1. Przedstawienie dokumentu Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015.
  2. Informacja na temat rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2015-2020 Edycja 2017 oraz informacje o przygotowaniach do rewizji Programu.
  3. Informacja o stanie prac nad dokumentem pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030 BEZPIECZEŃSTWO-UCZESTNICTWO-SOLIDARNOŚĆ.
  4. Sprawy bieżące.

2016-12-06

Ogłoszenie konkursu na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017.

2016-11-04

4 listopada br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady ds, Polityki Senioralnej, będącej organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2016-10-18

18 października br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja „Dobre praktyki na rzecz osób starszych”.

2016-10-18

18 października br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja „Dobre praktyki na rzecz osób starszych”.

2016-10-17

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji pt. „Dobre praktyki na rzecz osób starszych”, która odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. w godzinach 11:00 – 15:00 w sali nr 107 im. A. Bączkowskiego w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

2016-10-03

Departament Polityki Senioralnej uprzejmie zaprasza na wspólne spotkanie przedstawicieli organizacji senioralnych z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rady ds. Polityki Senioralnej, którego celem będzie dyskusja na temat planowanych działań na rzecz osób starszych.

2016-10-01

W odbywającej się 1 października w Sejmie RP konferencji „Rady seniorów – partnerstwo z samorządami” wziął udział podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska. Wydarzenie zorganizowano w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2015-09-10

Europejski Tydzień Sportu jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten zapoczątkuje nowe działania i będzie się również opierać na już istniejących udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

2014-11-26

W dniu 26 listopada 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się Kongres Edukacji Pozaformalnej.

więcej w kategorii: aktualności katalog dobrych praktyk long term policy Polityka społeczna wobec osób starsz program asos the ASOS programme

Wykonanie i realizacja: Hostlab