PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka długofalowa Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

O kampanii
Wybór bezpiecznej placówki całodobowego pobytu
Bezpieczny senior w swoim domu
Filmy informacyjne
Multimedia
Powiększ tekst
Podpisanie porozumienia z UOKiK
2017-06-29
Podpisanie porozumienia z UOKiK

MRPiPS podpisało 29 czerwca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów porozumienie w ramach kampanii informacyjnej „Bezpieczny i Aktywny senior”. Współpraca pomoże lepiej chronić osoby starsze przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, na jakie są narażeni. Podczas uroczystego podpisania umowy była obecna podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska, odpowiadająca w ministerstwwie rodziny za politykę społeczną wobec osób starszych oraz przedstawiciele organizacji i środowisk senioralnych.

- Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest podstawowym elementem polityki społecznej wobec osób starszych – mówiła minister Elżbieta Rafalska. – Niepokojący jest fakt rosnącej liczby przestępstw i innych działań, takich jak wyłudzenia, oszustwa czy nieuczciwe praktyki handlowe, dokonywanych na niekorzyść osób starszych. Jestem przekonana, że współpraca z UOKiK zagwarantuje ochronę przed nieuczciwymi działaniami przedsiębiorców – powiedziała minister.

W ramach kampanii „Bezpieczny i aktywny senior” UOKiK podejmie działania informacyjne i edukacyjne, zwracając szczególną uwagę na obszary, w których dostrzega najwięcej nieuczciwych praktyk. Z doświadczenia UOKiK wynika, że często zaufanie tej grupy konsumentów jest przez przedsiębiorców nadużywane. Dlatego tak ważne jest zapewnienie seniorom warunków, w których będą mogli się czuć bezpiecznie. Umożliwią to: wymiana informacji między partnerami akcji i wspólne działania edukacyjne. Przyczyni się to do lepszej ochrony konsumentów w dobie rozwoju srebrnej gospodarki.

Prezes UOKiK Marek Niechciał podkreślił, że państwo powinno być silne wobec silnych, ale musi wspierać potrzebujących. Przytoczył liczne przykłady wyłudzania znacznie zawyżonych kwot pieniędzy za towary czy usługi, w tym często zdrowotne, od osób starszych, z jakimi spotyka się Urząd w swojej pracy. Zadeklarował dalsze działania na polu walki z takimi sytuacjami, tym razem we współpracy z MRPiPS.

Kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny senior” została rozpoczęta w 2016 r. W jej ramach do osób starszych trafiło już blisko 20 tys. ulotek, wydrukowano plakaty informacyjne. W urzędach pocztowych i oddziałach ZUS jest wyświetlany film informacyjny, skierowany do seniorów. 

więcej w kategorii: BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR

Wykonanie i realizacja: Hostlab