PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się

O kampanii
Wybór bezpiecznej placówki całodobowego pobytu
Bezpieczny senior w swoim domu
Filmy informacyjne
#Wspieraj seniora - działania w trakcie epidemii COVID-19
Multimedia
Powiększ tekst
Bezpieczny i Aktywny Senior w województwie podkarpackim
2017-09-24
Bezpieczny i Aktywny Senior w województwie podkarpackim

Dziś w Rzeszowie odbyła się konferencja dotycząca aktualnych wyzwań polityki senioralnej w Polsce. W wydarzeniu udział wzięła Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Aktualne wyzwania polityki senioralnej w Polsce - problemy społeczne w kontekście starzejącego się społeczeństwa” to temat konferencji, która odbyła się 25 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Organizatorem wydarzenia była wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Konferencja była skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego, zdrowego starzenia się, działających na rzecz bezpieczeństwa i aktywności środowiska senioralnego.

O sytuacji osób starszych dyskutowali podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, poseł na Sejm RP Józefa Hrynkiewicz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, przedstawiciele Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i środowisk uniwersyteckich. W ramach wydarzenia odbyło się również spotkanie z mediami lokalnymi z udziałem reprezentantów komitetu naukowego konferencji.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska przedstawiła założenia polityki państwa wobec osób starszych. Skupiła się m. in  na działaniach skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego dotyczących tworzenia ośrodków wsparcia.
 
Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji pn. „Społeczne i ekonomiczne skutki zmian w strukturze demograficznej Polski do 2050 r., która przedstawiła poseł na Sejm RP prof. Józefa Hrynkiewicz. Zapoznali się także m. in. z zagadnieniami dotyczącymi działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa seniorów i edukacji osób starszych.
więcej w kategorii: aktualności BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR

Wykonanie i realizacja: Hostlab