PL Polish | EN English

 

Aktualności Program ASOS Program Senior+ Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Zaloguj się Zaloguj się
Program Senior+
Program
Sprawozdania z realizacji Programu
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
Wykaz otwartych placówek Senior+
Logo
Mapa Senior+
Pytania i odpowiedzi
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Program
2017-09-29

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2016. 

2017-01-02

Program wieloletni "Senior +" na lata 2015-2020

2016-10-07

W 2017 roku nadejdą zmiany w programie Senior–WIGOR, który po przekształceniu będzie nazywał się „Senior +”. Proponowane zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia nowej formy placówki – Klubu „Senior +”, kwot dofinansowań na funkcjonowanie, jednorazowego wsparcia finansowego oraz standardów lokalowych.

2015-03-17

Rada Ministrów w dnia 17 marca 2015 r. przyjęła program wieloletni „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020.

więcej w kategorii: aktualności materiały i badania, dobre praktyki Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab