PL Polish | EN English

 

Aktualności Program Aktywni+
Program ASOS
Program Senior+ Polityka społeczna wobec
osób starszych 2030
Bezpieczny i
aktywny senior
Materiały i badania,
dobre praktyki
Kontakt Generator
Obsługi Dotacji
Program Senior+
Multimedia
Powiększ tekst
Program Senior+ Pytania i odpowiedzi
2023-03-01

2022-12-16

Przedstawiamy zalecany algorytm obliczania dotacji w w/w sytuacji.

2022-02-11

W ocenie MRiPS, literalne brzmienie art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wskazuje na konieczność zatrudnienia osoby kierującej jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która musi spełniać wymagania dla kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. W sytuacji, gdy ośrodek wsparcia działa jako samodzielna jednostka organizacyjna, kierownikiem nie może być kierownik ośrodka pomocy społecznej. W ośrodkach wsparcia, działających np. w ramach ośrodków pomocy społecznej, obowiązywać powinna zgodna z prawem oraz standardami struktura organizacyjna nadana przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2021-10-15

2020-04-29

W związku z zawieszeniem działalności Dziennych Domów i Klubów „Senior+”, przedstawiamy informacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o sposobie realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020, w okresie epidemii.

2020-03-13

1. Czy kadra ośrodków wsparcia jest objęta decyzją o zamknięciu?

2. Czy zawieszenie działalności ośrodków wsparcia „Senior+” jest czasowe?

2019-04-10

Wprowadzenie przerwy wakacyjnej w placówkach Senior+ nie jest zgodne z ich rolą.

Zgodnie z zapisami programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, „placówka działająca w formie Dziennego Domu Senior+ powinna zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku”. Program nie przewiduje więc przerw wakacyjnych ani innych wolnych dni, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Ponadto zgodnie z jego zapisami wymagana jest ciągłość realizacji zadania, a samorządy otrzymują dofinansowanie na funkcjonowanie placówki przez 12 miesięcy.

2019-02-07

Dzienny Dom „Senior+” jest zakładem żywienia zbiorowego typu zamkniętego w rozumieniu przepisów prawa żywnościowego, a dyrektor obiektu jest podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo wprowadzanej do obrotu żywności – zgodnie z art. 1 ww. rozporządzenia nr 852/2004 oraz 17 ww. rozporządzenia nr 178/2002.

więcej w kategorii: aktualności Program Senior+

Wykonanie i realizacja: Hostlab